Saturday, December 12, 2020

Thursday, October 25, 2018


PÅ SPANING EFTER MINNEN
av Leif Södergren

Jag tycker att vi borde lära av de värderingar som rådde  på 1950-talet. Då hushållade vi med våra resurser. Barn fick ta över släktingars kläder. Skor behölls mycket längre och sulades om. Vi använde tvättlappar och slösade inte med vattnet. Kläder och mycket av det vi konsumerade tillverkades i Sverige. Vi betalade vad det faktiskt kostade när arbetare i Sverige, anslutna till fackföreningar utförde arbetet. 
Det vore en förfärlig förlust att berövas sina minnen. Det är ju minnet av det som hänt, jämfört med det som händer idag, som ger material till samtal och reflektioner. Jag växte upp på i Göteborg på femtiotalet innan vårt ekonomiska välstånd tagit fart och innan vi hade vårt nuvarande sociala skyddsnät. Vi levde på ett annat sätt än idag, fick nöja oss med mindre. Vi levde också i ett utpräglat klassamhälle  där det bockades och fjäskades för de med titlar. 
På femtiotalet handlade vi över disk och när självbetjäningen tog fart på sextiotalet, insåg vi nog inte hur den skulle revolutionera handeln och våra liv. Sextiotalets "köp-slit-och-släng" filosofi, var en utmaning till de som 15-20 år tidigare hade levt med ransonering och förnuftig återhållsamhet under andra världskriget. Det tog tid att vänja sig vid det nya. De nya TV-apparaterna gjorde sitt och snart stod vi alla där, konsumtionslystna i snabbköpskassorna och plockade på oss några extra av de där plastkassarna som var gratis. Resten är historia.
Globaliseringen har fullkomligt förvridit våra sinnen. Anonym utländsk arbetskraft framställer varor för en spottstyver. Vi frestas att konsumera mycket mer än vi egentligen behöver och vår konsumtionsfrossa slukar kopiösa mängder av jordens resurser. Plötsligt en sommar håller hela Sverige på att torka ut och stora arealer brinner upp och många får sig en tankeställare. 

Friday, October 10, 2014

The Comic Adventures of a 39-year old Divorcée doing it HER WAY.
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.


Third edition of the Comic Cult Classic; 12-year old misfit Danny's search for acceptance leads him through a series of surprise adventures. As Danny pursues these adventures in search for "kindness", he constantly hungers for new words and fantasies to protect himself from those who would oppress him. His voice, with its attendant fanciful pirouettes and linguistic lapses, might be described only half-humorously as "Lemon Gulch Newspeak (with apologies to George Orwell).
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

A series of closeups (224 photos) of Gothenburg, Sweden. Language: English and Swedish. MORE INFO HERE
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

Memories and thoughts on food and those who cooked it, going back many decades, with 180 photos and illustrations from California, Sweden and England. 
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

132 colour photos from The Garden Society of Gothenburg (TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN MED TEXT PÅ ENGELSKA OCH SVENSKA), one of the best preserved early 19th century parks in Europe. Language: English and Swedish. 
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

Coming of Age in Oxford during the Cuban Missile Crisis of 1962
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.
Stella, a determined British lesbian in a procreative frenzy and her partner Violet, find themselves in a remote Swedish forest cabin face-to-face with British Dennis, Stella’s fantasy ideal of a rosy-cheeked “Viking” sperm donor.

Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

Fay arrives in London from nowhere, moves into flat 6 at number 13, feels she has “come home”…but the other tenants feel very differently.

Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.
-- Peggy, a London widow at 42, revisits her life.
-- In New York, the 'Queen of Manhattan' surveys her domain.
-- In Sydney, Elsie seeks "the truth" and finds it.
-- Hollywood legends Joan Crawford and Jean Harlow clash in a chronologically impossible meeting on Pago-Pago.

Available from most internet bookshops. 

Leif Södergren som växte upp i Göteborg under femtio/sextiotalet har i dessa betraktelser rest tillbaka i minnet och bland andra träffat på tant Ingeborg vid strykbordet i våningen på Vasagatan, nunnorna i Katolska skolan och Olga, hans exotiska amerikanska mormor på Särö.
Han berättar även om sommarjobbet som konduktör på Göteborgs Spårvägar 1965, tyska hembiträdet Liselotte, den annorlunda miljön på Landalaskolan och tidens utpräglade klassamhälle. Här finns mycket att reflektera över. 

Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.


Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris


Love letters from my Swedish Grandfather Folke, to my American/Swedish grandmother Olga from 1909-1961
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

This picture book is a "Pictorial Companion" to the book above (the love letters from my Swedish Grandfather Folke, to my American/Swedish grandmother Olga from 1909-1961). It exists with Swedish text also (below)
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.

En bilderbok på svenska, samma som ovan.
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris.
Available from most internet bookshops. 
Köp hos Adlibris..
.